برگزاری دوره های آموزشی فنی جهت نمایندگان خدمات پس از فروش سراسر کشور

شرکت دان ارتباط گویا (۲۰۰۰) به منظور ارتقای سطح علمی و فنی عوامل خدمات پس از فروش در راستای ارائه بهترین و موثرترین خدمات به مشتریان گرامی، دوره های آموزشی فنی نمایندگان خدمات پس از فروش را در محل واحد آموزش شرکت دان ارتباط گویا در تاریخ های مندرج در جدول ذیل از ساعت ۹ لغایت ۱۶ برگزار می نماید.

جدول زمان بندی دوره های آموزشی فنی
تاریخ برگزاری 13 دی ماه 95
22 دی ماه 95
27 دی ماه 95
4 بهمن ماه 95
12 بهمن ماه 95
26 بهمن ماه 95