بازدید رئیس سازمان صنعت و معدن

بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از خط تولید پکیج 2000