صدای مشتری: ۴۲۵۳۴۰۰۰-۰۲۱
ادامه مطلب برگزاری دوره های آموزشی فنی جهت نمایندگان خدمات پس از فروش سراسر کشور مشاهده جدول زمان بندی، زمان و محل برگزاری
محصولی در سبد شما نیست.

برنامه نمایشگاه ها

ردیف شهر تاریخ نوع نمایشگاه
۱ رشت ۸ تا ۱۱ اردیبهست صنعت ساختمان
۲ تبریز ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت حرارتی برودتی
۳ گلستان ۵ تا ۸ خرداد صنعت ساختمان
۴ مشهد ۱۸ تا ۲۲ خرداد صنعت ساختمان
۵ تهران ۱۸ تا ۲۱ مرداد صنعت ساختمان
۶ کرمان ۲۶ تا ۳۰ مرداد تاسیسات
۷ قزوین ۳ تا ۶ شهریور تاسیسات
۸ همدان ۹ تا ۱۳ شهریور صنعت ساختمان و تاسیسات
۹ اراک ۷ تا ۱۰ مهر سرمایش و گرمایش و صنعت
۱۰ تهران ۲۵ تا ۲۸ مهر تاسیسات
۱۱ تبریز ۲۱ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۵ حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه
۱۲ مشهد ۲۱ تا ۲۵ تیر ۹۵ ساختمان(معماری و عمران) صنایع سرمایشی و گرمایشی
۱۳ تهران ۲۲ تا ۲۵ مرداد ۹۵ صنعت ساختمان
۱۴ شیراز ۱۱ تا ۱۴ آبان ۹۵ تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش
۱۵ اصفهان ۱ تا ۵ آذر ۹۵ تاسیسات سرمایشی و گرمایشی